Navázání spolupráce se společností Petr Březina – APB Plzeň

Navázání spolupráce se společností Petr Březina – APB Plzeň

V rámci projektu SGS Ing. Jana Petrů s názvem Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy a problematiky řešené v projektu Mladí výzkumníci byla navázána spolupráce se společností Petr Březina – APB Plzeň a.s. Tato společnost se zabývá dopravou a přepravou nadměrných a nadrozměrných nákladů.

Setkání a navázání spolupráce se uskutečnilo v Losiné u Plzně v rámci zmíněného projektu SGS dne 3. 12. 2012. Na schůzce byla diskutována problematika nadměrných a nadrozměrných nákladů při průjezdu po pozemních komunikacích. Společnost Petr Březina – APB Plzeň, poskytnula také informace o přehledu techniky vozového parku, kterým disponuje.


Tímto bych rád poděkoval panu Ing. Jaroslavu Hodanovi se společnosti Petr Březina – APB Plzeň a.s., za ochotu i věnovaný čas.

http://www.mladivyzkumnici.cz/cz/news/detail/133?category_id=26&section_id=6