Certifikáty

Certifikáty

Certifikace společnosti APB - PLZEŇ a.s.

Abychom Vám mohli zaručit deklarovanou kvalitu poskytovaných služeb, zavedli jsme v naší společnosti Integrovaný systém řízení (ISŘ). Tento systém je podložený certifikáty, které potvrzují zavedení a udržování integrovaného systému managementu pro:

  • Demolice, recyklace stavebních hmot a nakládání s odpady;
  • zemní práce, stabilizace zemin a frézování povrchů;
  • stavební práce včetně vodohospodářských částí a dálničních částí staveb;
  • provozování nákladní dopravy a přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů;
  • jeřábové práce a pronájem stavební techniky.

Tyto zahrnují systémy managementu:

  • Kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016;
  • environmentu podle ČSN EN ISO 14001:2016;
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008.

Naším cílem je neustálé zlepšování služeb pro naše zákazníky. Proto jsme zdokonalili systém, řízení v souladu s požadavky mezinárodně uznávaných norem pro oblast kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. V roce 2004 jsme zpracovali ucelenou dokumentaci Integrovaného systému řízení (ISŘ) v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001, 14001 a 18001. Dokumentace byla do činnosti společnosti APB - PLZEŇ a.s. plně implementována. Certifikáty byly následně schváleny společností Lloyd's Register Quality Assurance.

Zaměstnanci a certifikace

Dokumentace systému managementu kvality, environmentu a BOZP firmy je založena na důsledném popisu a pochopení všech procesů ve firmě a jejich využití k účelnému a transparentnímu řízení jednotlivých oblastí činnosti. Každý pracovník je povinen znát část ISŘ týkající se jeho pracovní pozice a vykonávat svou práci v  souladu se schválenými dokumentovanými postupy, které jsou vyjádřeny ve směrnicích a instrukcích a doplňují příručku ISŘ. Příslušné popisy procesů jsou v souladu s další dokumentací technologického charakteru. Pracovníci jsou důsledně proškolováni ze všech oblastí ISŘ jak při vstupním, tak periodickém školení. Současně, každý pracovník může navrhovat opatření, když zjistí potřebu dokumentované postupy kvalitativně měnit.

Neustálá kontrola ISŘ

Integrovaný systém je neustále obnovován a zlepšován. Průběžně je kontrolován interními audity společnosti APB - PLZEŇ a.s. a kontrolními audity certifikačních společností, které prodlužují platnost schválených certifikátů. Kontrolní audity naší firmy i certifikačních společností za celé období, od roku 2004 do současnosti, nezjistily žádnou neshodu se zněním norem nebo legislativních předpisů, která by byla příčinou pozastavení jejich platnosti. Současně žádná kontrola státních orgánů a různé dodavatelské audity našich zákazníků nezjistily rozpor se zněním norem, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Pravidelná obnova certifikace

Certifikáty jsou schvalovány na tříletá období, proto v  listopadu  2007, 2010, 2013, 2016, 2017 a 2019 proběhly úspěšně recertifikace a jsme opětovně oprávněni používat certifikáty pro oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce na další tříletá období.

Po šestiletém období úspěšné spolupráce s firmou „LRQA" (Lloyd,s Register Quality Assurance) byla pro „druhý" recertifikační audit vybrána nová certifikační společnost STAVCERT Praha spol. s r.o.


CSN EN ISO 14001:2016 CSN EN ISO 9001:2016  CSN OHSAS 18001:2008   
CSN EN ISO 14001:2016 CSN EN ISO 9001:2016 CSN OHSAS 18001:2008  
       
Certifikát solventnosti Zlatý certifikát