Informace o změně právní formy naší společnosti

Informace o změně právní formy naší společnosti

Vážení obchodní partneři,

Dovolujeme si Vás informovat o změně právní formy naší společnosti, a to z Petr Březina – APB Plzeň na APB – PLZEŇ a.s.

Nové kontaktní údaje :

APB – PLZEŇ a.s., Losiná 303, 332 04

Zapsáno v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni odd. B, vložka 1091

IČ: 270 66 410  

DIČ: CZ270 66 410

 

Bankovní spojení :  

ČSOB Plzeň, č.ú.: 184185600/0300  

EURO účet: ČSOB Plzeň, č.ú.: 3163280/0300,IBAN: CZ22 0300 1712 8001 1735 9033, BIC: CEKOCZPP    

KB Plzeň, č.ú.: 35-6464280247/0100

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5003203754/5500