Demoliční práce železničního mostu na trati Hájek - Dalovice

Demoliční práce železničního mostu na trati Hájek - Dalovice

Demoliční práce železničního mostu na trati Hájek - Dalovice, s asistencí jeřábů z důvodu pomocných prací při demolici. Jeřábové práce při této stavební akci zahrnovaly snesení dvou kusů ocelové mostovky s nakládkou na nákladní soupravy a uložení na místo určené objednatelem.

Specifikem této demolice bylo, že objednatel zajišťoval řezání stávající konstrukce čímž bylo zajištěno oddilatování ponechávaných části od těch demolovaných. Následná demolice probíhala s maximální opatrností a zřetelem, při které nesmělo dojít k poškození těchto oddilatovaných částí.

Použitý typ teleskopického jeřábu: AC 350

Lokalita:  trať Hájek - Dalovice                                                                       

Provádíme demolice nejmodernější technikou a moderními postupy, zvládáme proto i rozsáhlé demolice na frekventovaných místech za minimálních omezení pro provoz v okolí. Pro demolice jsme vybaveni více než 400 kvalitními stavebními stroji.

Přepravujeme těžké a nadrozměrné náklady mnoha typů. Máte zájem o přepravu nadrozměrného nákladu? Kontaktujte nás.

Galerie

Dalovice - Hájek

Celá galerie

Datum publikování: 18.6.2020