Demolice staré sladovny v plzeňském pivovaru

Demolice staré sladovny v plzeňském pivovaru

Demolice starých nevyužívaných objektů v areálu Plzeňský Prazdroj a.s. - sladovny, objektů zahradnictví a objektů bývalé čistírny odpadních vod. Jednalo se o převážně o zděné konstrukce, v případě sladovny s vnitřními dřevěnými konstrukcemi. Demolice probíhala postupným rozebíráním a drcením získané stavební suti a následným zásypem stavebních jam po vybouraných konstrukcích. Nově vzniklé recyklátové plochy budou využívány pro skladování případně jako parkovací stání.

Lokalita: plzeňský pivovar                                                                                

Provádíme demolice nejmodernější technikou a moderními postupy, zvládáme proto i rozsáhlé demolice na frekventovaných místech za minimálních omezení pro provoz v okolí. Pro demolice jsme vybaveni více než 400 kvalitními stavebními stroji.